Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział w Rybniku

  Odwiedź nas na facebooku

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU 16.03.2022

Opublikowano: 28-02-2022

Zarząd Oddziału Rybnik Związku Kynologicznego w Polsce zawiadamia członków Oddziału, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się 16.03.2022 (środa) o godzinie 18.00

ul. Rajska 16, 44-251 Rybnik.


Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Oddziału Rybnik


1. Otwarcie Walnego Zgromadzania
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzania oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji Mandatowej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
a. Zarządu Oddziału
b. Oddziałowej Komisji Hodowlanej
8. Sprawozdanie finansowe
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący, czyli 2022.
14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego ZgromadzeniaInformujemy członków Oddziału, że w Biurze Oddziału wyłożony jest protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 28.06.2021r. z którym można się zapoznać.


Data zamieszczenia na stronie internetowej 28.02.2022Przewodniczący Zarządu Oddział Rybnik ZKwP

      Leszek Salamon   


Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych
             Edward Glormes

  KONTAKT

ZKwP Oddział w Rybniku

ul. Jankowicka 1
44-200 Rybnik

CZYNNE:
w poniedziałek, środę i piątek
od 16:00 do 19:00

telefon/fax: (+48) 32 423 58 52
komórkowy: 571 279 609
e-mail: zk-rybnik@wp.pl

UWAGA, NOWY NUMER KONTA

O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY
95 8454 1095 2031 0061 7556 0001