Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział w Rybniku

  Odwiedź nas na facebooku

Składka członkowska

Opublikowano: 08-01-2016

Składka członkowska za rok 2016 wynosi 70 zł.

Składkę członkowską należy opłacić najpóźniej w terminie do 31 grudnia bieżącego roku, za dany rok kalendarzowy.

Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny.

Po 1 lutego nowego roku, w przypadku członków Związku nadal zalegających w płatności składek członkowskich za miniony rok, należy obowiązkowo włączyć do porządku obrad najbliższego Prezydium Zarządu Oddziału punkt o skreśleniu – ze wskazaniem osób, których to dotyczy – z listy członków Związku osób, zalegających na dzień 31 grudnia minionego roku z płatnością składek członkowskich.

Więcej informacji w regulaminie:

http://www.zkwp.pl/zg/informator/2014_01/2014_01_regulamin_poboru_skladek.pdf

  KONTAKT

ZKwP Oddział w Rybniku

ul. Jankowicka 1
44-200 Rybnik

CZYNNE:
w poniedziałek, środę i piątek
od 16:00 do 19:00

telefon/fax: (+48) 32 423 58 52
e-mail: zk-rybnik@wp.pl

UWAGA, NOWY NUMER KONTA

O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY
95 8454 1095 2031 0061 7556 0001